Samahan nyo kami sa aming gala sa Berlin, Germany.